اختصاصی

ناو شهید رودکی؛ کلاهی که برسرسپاه رفته است

کاملاً مشخص است که  ناو شهید رودکی حتی یک ناو پشتیبانی نیز نمی‌تواند باشد، زیرا از تجهیزات تبادل در دریا برخوردار نیست و به احتمال بسیار یا یک کمپانی خارجی با هزینه بسیار بالایی این بظاهر ناو را به  سپاه قالب کرده و یا در ادامه  دروغهای سیس... Read more